News

< Back

May 9 – 15, 2017
The exhibition “Kyoto RAKUO’s KYO-KARAKI + art – Zuikou Uehara’s Ikebana (Sogetsu-ryu)” was held at Oushinkaku of Kenchoji temple, Kamakura.