News

< Back

April 24 – 29, 2018
The exhibition “Kyoto RAKUO’s KYO-KARAKI + art – Zuikou Uehara’s Ikebana (Sogetsu-ryu)”was held at Salon de fleur Aoyama, Tokyo.